Kundetelefon: 55 13 13 13

Biloppretting

Alle bilprodusenter har retningslinjer for reparasjon av bil- og karosseriskader på deres modeller. At bilskadeverkstedet følger disse retningslinjene har stor betydning for sikkerheten, spesielt når det skal gjøres større strukturelt arbeid på bilen din.

Vi har gjort store investeringer i utstyr for å møte krav som stilles i forhold til arbeidsmetodikk og tekniske løsninger, og fornyer oss jevnlig for å være i forkant på dagens reparasjonsløsninger.

De seneste årene har det vært fokusert mye på sikre bilskadereparasjoner. Biler som konstrueres i dag er svært komplekse med mengder av integrert sikkerhetsutstyr, og det benyttes mye elektronikk, nye materialer med unike egenskaper og mange forskjellige sammenføyningsteknikker. Ved mange bilskadereparasjoner er det mengder av sensorer som skal kalibreres, klaringer som skal tilpasses, og verkstedet må følge fabrikkenes anvisninger nøyaktig for å opprettholde samme sikkerhetsnivå og funksjon før og etter en skadereparasjon.

Vi er spesialister på skadereparasjon og lakkering. Vi har tilgang på nødvendig informasjon og kompetanse for å utføre sikre og kvalitative bilskadereparasjoner. Skulle det være oppdrag vi ikke kan utføre grunnet spesiell kompleksitet er vi åpne om det og sørger for å finne løsninger på enhver utfordring gjennom samarbeidspartnere. Vår mangeårige erfaring i kombinasjon med ny kunnskap er vår styrke.

Vi dokumenterer at våre reparasjoner er utført riktig.